Server IL

שרתים ישראליים פתוחים לקהל

Server IL

שרתים וקישורים לנהיגה משותפת, זמינים עבור כל נהגי הסימולטורים. מדי שבוע נעדכן את השרתים למסלולים ורכבים לפי דרישה או לפי תחרויות שבועיות.

השרתים יפתחו בסימולטורים לפי דרישה.

יש לשמור על כללי ההתנהגות ולכבד אחד את השני

תנו גז!

רשימת שרתים ישראלים, פתוחים לחברי המועדון