מחשבון דלק למירוץ

מחשבון דלק ייעודי המשמש לחישוב דלק לפני מירוץ.

מחשבון דלקזמן הקפה ממוצע


סה״כ דלק למירוץ

סה״כ בטוח עם הקפת הכנה